Płatności

1. Usługi świadczone przez Przedszkole są płatne.

Dane do przelewu:
Niepubliczne Przedszkole Bambino Hubert Hanasz
konto: 98 1020 2791 0000 7402 0256 7196

2. Rodzic/ Opiekun Prawny z chwilą zapisu dziecka
do Przedszkola dokona:
 - jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 1 złotych,
 -
wpisowe nie podlega zwrotowi,
 - w przypadku, gdy Rodzic/Opiekun Prawny zapisuje drugie dziecko do przedszkola i do przedszkola będzie uczęszczało dwoje dzieci, wysokość wpisowego wynosi 50% ustalonej kwoty.

3. Odpłatności za pobyt dziecka i świadczone usługi w przedszkolu:

 

I OPCJA PROGRAM POMOCY DZIECIOM

czesne – opłata stała 350,00 zł z wyżywieniem ( obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu od 6:30 do 17:00, realizowanie podstawy programowej, języki obce, zajęcia dodatkowe, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, udział w zajęciach teatralnych, zajęcia z logopedą, naukę tańca przy udziale szkoły KING DANCE, warsztaty etnograficzne, warsztaty edukacyjne prowadzone przez Pomysłową Fabrykę YELLOW PARK, zajęcia sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ubezpieczenie
dziecka),

-opłata za wyżywienie - 0 zł.

ŁĄCZNIE: 350,00 zł (koszt miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu).

Program Pomocy Dzieciom skierowany jest do rodziców samotnie wychowujących dziecko i aktywnych zawodowo.


II OPCJA

czesne – opłata stała 300,00 zł ( obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu od 6:30 do 17:00, realizowanie podstawy programowej, języki obce, zajęcia dodatkowe, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, udział w zajęciach teatralnych, zajęcia z logopedą, naukę tańca przy udziale szkoły KING DANCE, warsztaty etnograficzne, warsztaty edukacyjne prowadzone przez Pomysłową Fabrykę YELLOW PARK, zajęcia sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ubezpieczenie
dziecka),

-opłata za wyżywienie- opłata stała 220,00 zł (bezzwrotna).

ŁĄCZNIE: 520,00 zł (koszt miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu).

III OPCJA

czesne – opłata stała 400,00 zł ( obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu od 6:30 do 17:00, realizowanie podstawy programowej, języki obce, zajęcia dodatkowe, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, udział w zajęciach teatralnych, zajęcia z logopedą, naukę tańca przy udziale szkoły KING DANCE, warsztaty etnograficzne, warsztaty edukacyjne prowadzone przez Pomysłową Fabrykę YELLOW PARK, zajęcia sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ubezpieczenie
dziecka),

-opłata za wyżywienie- 11zł za dzień (w przypadku nieobecności dziecka opłata nie jest naliczana).

ŁĄCZNIE: 640 zł  (koszt miesięcznego pobytu dziecka w przedszkolu).

4. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do terminowego uiszczania płatności z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu,
    z góry, w terminie do 10-ego każdego miesiąca.

5. Datą spełnienia świadczeń pieniężnych jest data wpływu środków na konto bankowe przedszkola. Zasady finansowania i odpłatności za przedszkole określa regulamin Opłat.